Mesures alternatives a la recerca de finançament

Mesures alternatives a la recerca de finançamentÉs important que entenguem tots plegats que sí que hi ha alternatives a les retallades en educació i salut que practiquen CiU i PP, cal que desmuntem les fal·làcies d’aquesta dreta que presenta com a necessitat inevitable quelcom que és una opció política en molts casos.

Per això traslladarem un seguit de propostes a la direcció del PSC des de Girona:

1. Retenció del 60% dels recursos que ingressin les persones amb una renda superior al milió d’euros anual.

2. Limitar les indemnitzacions per acomiadament o jubilació amb una retenció del 75%.

3. Limitar el cobrament no monetari i en espècies (regals, vehicles, viatges, productes financers), amb una retenció del 75% a aquelles persones que declarin més de 60.000 euros de renda anual.

4. Que les rendes del capital tributin al tipus general de renda.

5. Recuperar l’impost de patrimoni.

6. Recuperar l’impost de successions i donacions.

7. Crear un IVA del 30% per als béns de luxe.

Proposarem aquestes mesures perquè en moments tan difícils com els que vivim cal alleugerir el pes econòmic de les retallades sobre els ciutadans, hem de possibilitar que hi hagi recursos per dedicar-los a les polítiques d’ocupació, hem de lluitar activament contra les dades desastroses d’atur que ara tenim.

31 d’octubre de 2012