Serveis a les persones

Juli Fernandez PSC PalafrugellEn les últimes eleccions els ciutadans de Palafrugell ens van donar la confiança suficient per governar la nostra vila. Durant aquests quatre anys hem pres totes les decisions pensant en el que era millor pels habitants del municipi. En aquest sentit hem intentat no només mantenir, sinó potenciar els serveis a les persones.

Estem satisfets del rigor econòmic que hem mantingut, que ens ha permès no pujar impostos i reduir l’endeutament. Però el motiu principal d’aquesta gestió minuciosa de les arques públiques és destinar tots els recursos possibles als serveis per les persones. Tots els grups polítics que es presenten en aquestes eleccions asseguren que volen governar pels ciutadans i que és la seva prioritat i us demanen confiança. Nosaltres no ho prometem, ho demostrem. Durant aquest mandat hem intentat facilitar i millorar Palafrugell i la vida dels seus habitants. Entre d’altres coses hem simplificat l’administració municipal millorant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i hem fet una nova pàgina web que permet fer tràmits online. També hem constituït el Consell Econòmic i Social, hem nomenat el defensor del ciutadà, hem millorat els equipaments socials i esportius, hem construït les noves instal·lacions de l’àrea de serveis socials, hem millorat els equipaments culturals amb l’obertura del Museu del Suro, l’Escola de Música i de l’espai polivalent de la Biblioteca.

Som conscients que tot el que hem fet no és suficient, per això aquí us explico les idees i compromisos que prenem pels propers quatre anys.

Educació, Cultura, Patrimoni i Innovació

 • Volem que l’aposta per la cultura sigui l’element central de la política municipal. Palafrugell és CULTURA.
 • La cultura és el camí que ens ha de portar el desenvolupament econòmic, la generació d’ocupació de qualitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
 • Prioritzarem els drets culturals, la democratització i les polítiques d’accés a la cultura.
 • Reordenarem el mapa d’equipaments culturals segons les necessitats del sector identificades en el Pla Estratègic d’Equipaments culturals.
 • Crearem el Consell Municipal de Gestió Cultural per millorar la relació i la coordinació entre tots els agents culturals de Palafrugell.
 • Ens comprometem a vetllar pel manteniment i a donar suport a les Escoles Bressol públiques.
 • Blindarem el model d’acolliment actual que contempla les condicions de sortida, la situació d’arribada i les necessitats educatives dels infants nouvinguts.
 • Garantirem que les famílies amb dificultats puguin accedir als ajuts de menjador escolar.
 • Donarem més força al Consell dels Infants com a element de la participació infantil en els temes claus del municipi.
 • Defensarem la formació contínua. Apostem per la formació a persones adultes.
 • Seguirem amb les inversions de millora a les escoles.
 • Crearem el Centre d’interpretació de San Sebastià.
 • Acabarem el Projecte Museogràfic del Museu del Suro.
 • Instal·larem fibra òptica i millorarem l’accés a les noves tecnologies.

Serveis socials, diversitat, igualtat, i gent gran

 • Dotarem de més recursos humans l’àrea de serveis socials.
 • Seguirem donant suport a les persones i famílies en situació de dependència.
 • Mantindrem la Taula Municipal d’Habitatge i de la Taula de Solidaritat.
 • Fomentarem el Consell de la Gent Gran amb la participació activa de les persones grans a la vida local.
 • Crearem un espai públic per la gent gran al Centre Cívic de Can Genís.
 • Suport a l’Espai Dona.
 • Impulsarem la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals.
 • Crearem una Taula Municipal de Gestió de la Diversitat.
 • Donarem suport al Banc d’Aliments.
 • Posarem en marxa els horts públics.
 • Elaborarem un pla d’ocupació i potenciarem l’habitatge social.

Joventut, esports i oci

 • Crearem una borsa d’habitatges socials de lloguer per joves.
 • Dinamitzarem i ampliarem el Consell Local de Joventut.
 • Reformarem i millorarem els Ametllers.
 • Ampliació i reforma de Can Genís com a centre cívic per joves.
 • Manteniment i millora dels convenis i subvencions a les entitats.
 • Crearem una comissió mixta per l’organització de les Festes de Primavera.
 • Millorarem les instal·lacions esportives: canviarem el terra del pavelló, reformarem el pavelló d’hoquei i patinatge, nous vestidors i aparcament al camp del Gregal i un circuit per la pràctica del ciclisme.

Convivència, seguretat i prevenció

 • Millorem els recursos de la Policia Local i apostarem per fer-la més pròxima al ciutadà.
 • Mantindrem i millorarem el serveis de mediació.
 • Actualitzarem l’ordenança de Convivència i Ciutadania. Elaborarem un pla contra les actuacions incíviques al carrer.
 • Mantindrem i millorarem els educadors de carrer.

Més democràcia i més igualtat

Juli Fernández i Miquel IcetaLes revoltes a Gènova del 2001, a Nova York el 2002, a Madrid l’11 de març del 2004, o bé l’aparició de milers d’opinions polítiques en blocs, a Facebook o a Twitter, demostren que la nova política serà participativa o no serà. Al PSC ens urgeix adaptar-nos-hi per continuar sent l’alternativa d’esquerres i progressista. Les primàries van ser un primer pas, però en fan falta d’altres: transparència dels comptes dels partits i de les institucions democràtiques;  publicació a les xarxes de les retribucions i patrimonis, de les agendes i les dedicacions laborals dels càrrecs electes; creació de la llei electoral catalana amb un gran acord de país; limitar els mandats; reformar el finançament dels partits polítics per evitar casos de frau com els que ens hem trobat darrerament; i deixar obsoleta la figura dels aforats. El parlamentari ha d’estar protegit de la ingerència del poder executiu per exercir la llibertat d’opinió, però això no l’eximeix d’estar sotmès a la llei en cas de corrupció.

Si el primer que toca és construir una democràcia més participativa, el segon objectiu dels socialistes haurà de ser la creació d’un nou relat de model econòmic. L’establiment de noves fórmules de regulació de l’economia és un mecanisme de defensa de l’estat del benestar. Cal tornar a posar l’economia al servei de la gent i sotmetre les finances i els financers a les mateixes normes que la resta quant a transparència, simetria i veracitat, tal com plantegen Vicenç Navarro, Juan Torres López i Alberto Garzón Espinosa a Hay alternativa (Sequitur, Madrid 2011). No es pot perdre de vista que en aquesta nova orientació de l’economia és imprescindible primer una millora de la fiscalitat, perquè el pagament d’impostos sigui proporcional a la renda; i després, la lluita ferma contra el frau. Aquesta lluita afecta les grans fortunes del país. Si bé és cert que l’utilitarisme fa imprescindible el creixement econòmic, no ho és menys que aquest creixement només és just moralment si beneficia un major nombre de persones. Dit d’una altra manera, no es justifica si només serveix per enriquir més les persones que ja són riques.

L’economia ha de tenir la condició bàsica d’assegurar la dignitat de la vida de les persones i establir el marc d’oportunitats que faci possible, tant la igualtat com la inversió en talent per a un nou creixement. Posar l’economia al servei de la ciutadania actuaria com a garantia per assegurar un sistema d’ensenyament públic capaç de preparar els professionals que han de nodrir i fer avançar el teixit industrial del país. La lluita de les llibertats individuals exigeix el compromís d’oferir oportunitats de creixement personal fonamentats en la formació; i les possibilitats de trobar un lloc de treball que es correspongui als coneixements i la capacitat de cadascú. En aquest sentit, estic a favor de la tesi d’Alfred Marshall (1842-1924) defensant que el propòsit de l’economia, com a ciència, és eliminar la pobresa. I valoro especialment les reflexions del llibre Hay alternativa, en què s’escriu que “el capitalisme funciona millor quan les rendes estan més ben repartides perquè es consumeix més que no pas quan la renda es concentra en poques mans”.

Crec honestament que Catalunya necessita aquests canvis per avançar en la seva construcció com a societat i com a país. Més democràcia i més igualtat.

Igualtat

IgualtatEn aquests temps difícils cal recordar qui som: ens defineixen els valors d’esquerra, som universalistes, la igualtat regeix tots els nostres camps d’acció. Som socialistes. Per això ens emociona veure que la ciutadania va prenent consciència dels seus drets. Perquè va prenent sentit de la seva sobirania.

Ahir, els diaris anunciaven un nou rècord d’aturats. També a Catalunya. I alguns que ja no hi pensaven, en això. L’agenda del govern de la Generalitat obliga a prendre posicions en molts altres temes, a reflexionar-hi  i a fer-ne rodes de premsa. Temes també importants. Però tal vegada menys urgents. No podem oblidar qui som ni quins són els nostres valors.

No ens permetrem oblidar, ni en aquesta campanya tan polaritzada, els veritables problemes diaris de la gent de Catalunya. Avui hem aprovat el programa del PSC, i reflecteix aquestes preocupacions i en ell proposem les nostres respostes a aquests problemes, us convido a que el mireu, que l’exploreu ( http://t.co/r3mGl1z9 ), en uns moments tan cabdals per la nostra societat, cal que no ens oblidem de ningú.

28 d’octubre de 2012