Federalisme i recuperació econòmica

Federalisme i recuperació econòmica.La nostra opció és la federal. Sempre l’hem defensat. Catalunya té una cultura, tradició i dret civil propis. La nostra opció és la federal, per tant, la del pacte i la del diàleg perquè Catalunya pugui comptar amb el conjunt complet de competències d’autogovern i la gestió pròpia dels impostos que necessita i es pugui avançar sense trencar.

La clau de volta del nostre futur rau en la situació estratègica de les comarques gironines. Europa és el camí de la recuperació econòmica i del model polític que perseguim i defensem: el federalisme. Nosaltres volem gironitzar la campanya. Hem de deixar d’utilitzar temes com a cortines de fum per no parlar d’allò que preocupa la gent. Volem parlar de les nostres comarques perquè cal, perquè CiU no ho vol, perquè ha oblidat Girona.

La falta d’inversió de CiU a les Comarques Gironines és la demostració de la falta d’ambició del govern. I si hagués volgut invertir, la resposta no hauria pogut ser el complex de parcs temàtics que ha beneficiat les comarques de Tarragona. Cal que es contempli la inversió en els actius d’alt valor afegit de les comarques gironines com el biosanitari, i que també es potenciïn els nostres sectors més tradicionals com l’agropecuari, el turisme i comerç . Això és el que defensarem.

24 d’octubre de 2012