Serveis a les persones

Juli Fernandez PSC PalafrugellEn les últimes eleccions els ciutadans de Palafrugell ens van donar la confiança suficient per governar la nostra vila. Durant aquests quatre anys hem pres totes les decisions pensant en el que era millor pels habitants del municipi. En aquest sentit hem intentat no només mantenir, sinó potenciar els serveis a les persones.

Estem satisfets del rigor econòmic que hem mantingut, que ens ha permès no pujar impostos i reduir l’endeutament. Però el motiu principal d’aquesta gestió minuciosa de les arques públiques és destinar tots els recursos possibles als serveis per les persones. Tots els grups polítics que es presenten en aquestes eleccions asseguren que volen governar pels ciutadans i que és la seva prioritat i us demanen confiança. Nosaltres no ho prometem, ho demostrem. Durant aquest mandat hem intentat facilitar i millorar Palafrugell i la vida dels seus habitants. Entre d’altres coses hem simplificat l’administració municipal millorant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i hem fet una nova pàgina web que permet fer tràmits online. També hem constituït el Consell Econòmic i Social, hem nomenat el defensor del ciutadà, hem millorat els equipaments socials i esportius, hem construït les noves instal·lacions de l’àrea de serveis socials, hem millorat els equipaments culturals amb l’obertura del Museu del Suro, l’Escola de Música i de l’espai polivalent de la Biblioteca.

Som conscients que tot el que hem fet no és suficient, per això aquí us explico les idees i compromisos que prenem pels propers quatre anys.

Educació, Cultura, Patrimoni i Innovació

 • Volem que l’aposta per la cultura sigui l’element central de la política municipal. Palafrugell és CULTURA.
 • La cultura és el camí que ens ha de portar el desenvolupament econòmic, la generació d’ocupació de qualitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
 • Prioritzarem els drets culturals, la democratització i les polítiques d’accés a la cultura.
 • Reordenarem el mapa d’equipaments culturals segons les necessitats del sector identificades en el Pla Estratègic d’Equipaments culturals.
 • Crearem el Consell Municipal de Gestió Cultural per millorar la relació i la coordinació entre tots els agents culturals de Palafrugell.
 • Ens comprometem a vetllar pel manteniment i a donar suport a les Escoles Bressol públiques.
 • Blindarem el model d’acolliment actual que contempla les condicions de sortida, la situació d’arribada i les necessitats educatives dels infants nouvinguts.
 • Garantirem que les famílies amb dificultats puguin accedir als ajuts de menjador escolar.
 • Donarem més força al Consell dels Infants com a element de la participació infantil en els temes claus del municipi.
 • Defensarem la formació contínua. Apostem per la formació a persones adultes.
 • Seguirem amb les inversions de millora a les escoles.
 • Crearem el Centre d’interpretació de San Sebastià.
 • Acabarem el Projecte Museogràfic del Museu del Suro.
 • Instal·larem fibra òptica i millorarem l’accés a les noves tecnologies.

Serveis socials, diversitat, igualtat, i gent gran

 • Dotarem de més recursos humans l’àrea de serveis socials.
 • Seguirem donant suport a les persones i famílies en situació de dependència.
 • Mantindrem la Taula Municipal d’Habitatge i de la Taula de Solidaritat.
 • Fomentarem el Consell de la Gent Gran amb la participació activa de les persones grans a la vida local.
 • Crearem un espai públic per la gent gran al Centre Cívic de Can Genís.
 • Suport a l’Espai Dona.
 • Impulsarem la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals.
 • Crearem una Taula Municipal de Gestió de la Diversitat.
 • Donarem suport al Banc d’Aliments.
 • Posarem en marxa els horts públics.
 • Elaborarem un pla d’ocupació i potenciarem l’habitatge social.

Joventut, esports i oci

 • Crearem una borsa d’habitatges socials de lloguer per joves.
 • Dinamitzarem i ampliarem el Consell Local de Joventut.
 • Reformarem i millorarem els Ametllers.
 • Ampliació i reforma de Can Genís com a centre cívic per joves.
 • Manteniment i millora dels convenis i subvencions a les entitats.
 • Crearem una comissió mixta per l’organització de les Festes de Primavera.
 • Millorarem les instal·lacions esportives: canviarem el terra del pavelló, reformarem el pavelló d’hoquei i patinatge, nous vestidors i aparcament al camp del Gregal i un circuit per la pràctica del ciclisme.

Convivència, seguretat i prevenció

 • Millorem els recursos de la Policia Local i apostarem per fer-la més pròxima al ciutadà.
 • Mantindrem i millorarem el serveis de mediació.
 • Actualitzarem l’ordenança de Convivència i Ciutadania. Elaborarem un pla contra les actuacions incíviques al carrer.
 • Mantindrem i millorarem els educadors de carrer.

Palafrugell, “Ciutat Amiga de la Infància”

Foto de Institut Municipal Comunicació Palafrugell

Foto de Institut Municipal Comunicació Palafrugell

Em fa ben content, com a alcalde del municipi, que una delegació de l’equip de govern de Palafrugell, encapçalat pel regidor d’Educació Xavier Rocas, recollí el Segell acreditatiu de “Ciutat Amiga de la Infància” d’UNICEF. L’acte va tenir lloc a Guadalajara el passat 7 de novembre. Aquest guardó distingeix els municipis que potencien les polítiques d’infància i adolescència i ajuden a complir els Drets dels Infants (ONU, 1989).

Que Palafrugell sigui la primera població gironina amb aquesta distinció ens congratula i alegra. Aquest reconeixement ens ajuda a estar convençuts d’estar treballant en la línia adequada. Vetllar pel benestar dels infants i defensar els seus interessos sempre ha estat una prioritat per nosaltres. Hem construït polítiques públiques actives per a la infància i per a la joventut per millorar la vida dels nens i les nenes. Per això obtenir el segell de Ciutat Amiga de la Infància suposa per a Palafrugell el reconeixement de la bona feina feta i marca el camí de la feina que queda per fer.