Cal una democràcia més radical

Cal una democràcia més radical. Així es titula el llibre que vam presentar arrel de l’entrevista amb el periodista Xavier Casinos. El títol, en si mateix, és una declaració d’intencions.

Al llibre faig una reflexió sobre la meva procedència, les meves arrels, l’arribada a Catalunya i el camí que m’ha portat fins on sóc. Explico el meu recorregut en el món de la política i vivències personals. També parlo de l’experiència com a diputat a Madrid durant l’últim mandat del president Rodríguez Zapatero. Com no podia ser d’altra manera, no evito parlar de cap tema, per més conflictiu que pugui ser. Parlo amb claredat de la crisi del PSC i del nou encaix que necessita Catalunya amb Espanya. Explico perquè crec que el Federalisme és la millor solució per tots.

Divendres passat vam fer la presentació del llibre a Palafrugell, però no és l’única que farem. Dilluns vinent, dia 23 de març, a les set de la tarda, el presentarem a la Biblioteca Carles Rahola de Girona i dijous dia 26 de març el presentarem al Col·legi de Periodistes de Barcelona, a la mateixa hora.

Una democràcia més forta

La frase que ara escriuré s’ha escrit tantes vegades que s’ha adjudicat a autors diversos, tot i que la majoria d’ocasions s’ha dit que fou Winston Churchill qui va anunciar-la per primera vegada: “La democràcia és el pitjor sistema polític, a excepció de tota la resta.” Hi estic d’acord. La democràcia que funciona en els països occidentals té problemes de magnitud que ha d’afrontar de manera urgent, com ara el desprestigi de les institucions i de la política, però és un mode de funcionar millor que qualsevol altre que hi hagi hagut durant aquest segle o l’anterior.

El fet, però, és que a l’Estat i a Catalunya, tant la crisi econòmica com els nombrosos casos de corrupció, i fins i tot algunes condicions clarament injustes i avantatjoses per als polítics han provocat un greu perjudici a la imatge del funcionament democràtic. La conseqüència és que s’han d’introduir mesures complementàries que poleixin i enriqueixin el funcionament de la democràcia representativa, que funciona a partir d’escollir uns representants polítics i, des de la ciutadania, no participar més en política fins a les següents eleccions.

El municipalisme és l’espai idoni per endegar propostes innovadores, per teixir una relació dialèctica més intensa amb els veïns i veïnes i, d’aquesta manera, construir entre tots una nova forma de funcionament que, per una banda, tingui més transparència i, de l’altra, estigui més legitimada per la participació de la gent.

A Palafrugell, he convocat el conjunt de la ciutadania perquè de manera conjunta establim les prioritats dels pressupostos de 2015. La participació ciutadana ha arribat a la política per quedar-s’hi, com a mínim al meu municipi mentre jo en sigui l’alcalde, perquè em sembla essencial i convenient donar la possibilitat que les persones es vinculin a la presa de les decisions que els afecten directament. El dret a decidir també és el dret de la ciutadania dels nostres pobles i ciutats a pronunciar-se sobre les inversions i el planejament urbanístic dels municipis, per posar dos exemples.

 No he pas parlat de pressupostos i urbanisme d’una manera casual. M’ha semblat adequat citar aquests dos aspectes de la política municipal per introduir la idea que la participació no s’ha pas d’arraconar a les qüestions de poca rellevància.

Des del meu punt de vista seria una equivocació que amagaria la desconfiança total en el paper, el criteri i, segurament, la intel·ligència dels ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles i ciutats i, al mateix temps, alimentaria l’autèntic problema de fons que representa el distanciament de la ciutadania i els seus representants polítics. Això no obsta, perquè un alcalde ha de tenir al cap la ciutat que vol, de quina manera en  resoldrà les mancances i quins mecanismes activarà per desenvolupar-ne les solucions. Però no s’ha d’atalaiar lluny dels seus veïns i veïnes.

Alguns experts valoren els processos de participació advertint que, per complir els propòsits elementals, s’han de bastir, precisament, a partir de processos de participació. Naturalment, si la participació fos un camí traçat perdria sentit i, també és cert que si un procés no té el suport de la majoria és adequat redefinir-lo, matisar-lo o, fins i tot, canviar-lo.

Més democràcia i més igualtat

Juli Fernández i Miquel IcetaLes revoltes a Gènova del 2001, a Nova York el 2002, a Madrid l’11 de març del 2004, o bé l’aparició de milers d’opinions polítiques en blocs, a Facebook o a Twitter, demostren que la nova política serà participativa o no serà. Al PSC ens urgeix adaptar-nos-hi per continuar sent l’alternativa d’esquerres i progressista. Les primàries van ser un primer pas, però en fan falta d’altres: transparència dels comptes dels partits i de les institucions democràtiques;  publicació a les xarxes de les retribucions i patrimonis, de les agendes i les dedicacions laborals dels càrrecs electes; creació de la llei electoral catalana amb un gran acord de país; limitar els mandats; reformar el finançament dels partits polítics per evitar casos de frau com els que ens hem trobat darrerament; i deixar obsoleta la figura dels aforats. El parlamentari ha d’estar protegit de la ingerència del poder executiu per exercir la llibertat d’opinió, però això no l’eximeix d’estar sotmès a la llei en cas de corrupció.

Si el primer que toca és construir una democràcia més participativa, el segon objectiu dels socialistes haurà de ser la creació d’un nou relat de model econòmic. L’establiment de noves fórmules de regulació de l’economia és un mecanisme de defensa de l’estat del benestar. Cal tornar a posar l’economia al servei de la gent i sotmetre les finances i els financers a les mateixes normes que la resta quant a transparència, simetria i veracitat, tal com plantegen Vicenç Navarro, Juan Torres López i Alberto Garzón Espinosa a Hay alternativa (Sequitur, Madrid 2011). No es pot perdre de vista que en aquesta nova orientació de l’economia és imprescindible primer una millora de la fiscalitat, perquè el pagament d’impostos sigui proporcional a la renda; i després, la lluita ferma contra el frau. Aquesta lluita afecta les grans fortunes del país. Si bé és cert que l’utilitarisme fa imprescindible el creixement econòmic, no ho és menys que aquest creixement només és just moralment si beneficia un major nombre de persones. Dit d’una altra manera, no es justifica si només serveix per enriquir més les persones que ja són riques.

L’economia ha de tenir la condició bàsica d’assegurar la dignitat de la vida de les persones i establir el marc d’oportunitats que faci possible, tant la igualtat com la inversió en talent per a un nou creixement. Posar l’economia al servei de la ciutadania actuaria com a garantia per assegurar un sistema d’ensenyament públic capaç de preparar els professionals que han de nodrir i fer avançar el teixit industrial del país. La lluita de les llibertats individuals exigeix el compromís d’oferir oportunitats de creixement personal fonamentats en la formació; i les possibilitats de trobar un lloc de treball que es correspongui als coneixements i la capacitat de cadascú. En aquest sentit, estic a favor de la tesi d’Alfred Marshall (1842-1924) defensant que el propòsit de l’economia, com a ciència, és eliminar la pobresa. I valoro especialment les reflexions del llibre Hay alternativa, en què s’escriu que “el capitalisme funciona millor quan les rendes estan més ben repartides perquè es consumeix més que no pas quan la renda es concentra en poques mans”.

Crec honestament que Catalunya necessita aquests canvis per avançar en la seva construcció com a societat i com a país. Més democràcia i més igualtat.

Cal una democràcia més participativa

Cal una democràcia més participativaLa Constitució espanyola  de 1978 recull que la sobirania resideix al poble espanyol. Després de la dictadura era important remarcar que el poder polític pertanyia als ciutadans i que la podien expressar a través del sufragi universal.

Avui dia, ningú no ho posa en qüestió explícitament. Però el dret a decidir i la sobirania són conceptes amb un sentit molt més amplis que el que alguns polítics semblen recordar. La ciutadania fa ús del seu dret si surt a manifestar-se per tal de fer arribar el seu descontentament als representants polítics.

No obstant això, si la democràcia representativa té tares en el sistema i pot passar per alt la voluntat real ciutadana, caldria trobar maneres d’una democràcia més representativa. Caldria aconseguir que el ciutadà no només es veiés recolzat, sinó motivat a participar en la vida política.

És en aquest sentit que havíem plantejat les primàries del PSC. I la urgència de les eleccions anticipades per CiU, és la única raó d’haver privat a la ciutadania de participar en un acte cabdal d’obertura del nostre partit a la ciutadania. Però aquest pas l’hem fet i no ens en desdirem. Creiem fermament en la participació ciutadana en tots els aspectes de la política, i ho defensarem allà on faci falta.

29 d’octubre de 2012