Cal una democràcia més participativa

Cal una democràcia més participativaLa Constitució espanyola  de 1978 recull que la sobirania resideix al poble espanyol. Després de la dictadura era important remarcar que el poder polític pertanyia als ciutadans i que la podien expressar a través del sufragi universal.

Avui dia, ningú no ho posa en qüestió explícitament. Però el dret a decidir i la sobirania són conceptes amb un sentit molt més amplis que el que alguns polítics semblen recordar. La ciutadania fa ús del seu dret si surt a manifestar-se per tal de fer arribar el seu descontentament als representants polítics.

No obstant això, si la democràcia representativa té tares en el sistema i pot passar per alt la voluntat real ciutadana, caldria trobar maneres d’una democràcia més representativa. Caldria aconseguir que el ciutadà no només es veiés recolzat, sinó motivat a participar en la vida política.

És en aquest sentit que havíem plantejat les primàries del PSC. I la urgència de les eleccions anticipades per CiU, és la única raó d’haver privat a la ciutadania de participar en un acte cabdal d’obertura del nostre partit a la ciutadania. Però aquest pas l’hem fet i no ens en desdirem. Creiem fermament en la participació ciutadana en tots els aspectes de la política, i ho defensarem allà on faci falta.

29 d’octubre de 2012